Asfaltator → mai mult
Lucrător instalator în construcţii → mai mult
Lucrător finisor în construcţii → mai mult
Lucrător în izolaţii → mai mult
Maşinist utilaje cale şi terasamente → mai mult
Fierar betonist, montator prefabricate → mai mult
Maşinist la instalaţii de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice → mai mult
Dulgher, tâmplar, parchetar → mai mult
Zidar, pietrar, tencuitor → mai mult
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice → mai mult
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze → mai mult
Electrician în construcţii → mai mult
Montator pereţi şi plafoane din ghips-carton → mai mult
Constructor montator structuri metalice → mai mult
Instalator instalatii de incalzire centrala → mai mult
Zugrav, ipsosar, tapeţar, vopsitor → mai mult
Mozaicar, faianţar → mai mult
Parchetar-linolist → mai mult
Lucrător pentru drumuri şi căi ferate → mai mult
Pavator → mai mult