Cod Nomenclator:

7129.1.2

Unitati de competenta

 • Planificarea activităţii proprii
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Efectuarea de calcule matematice simple
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Compactarea stratului de mixturi asfaltice
 • Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate
 • Aplicarea tratamentelor de protecţie specială
 • Aşternerea mixturilor asfaltice
 • Pregătirea stratului suport

 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice.