LUCRATOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII

Cod Nomenclator:

7136.1.1

Unitati de competenta

 • Comunicare în limba română
 • Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
 • A învăţa să înveţi
 • Competenţe sociale şi civice
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Montarea reţelelor exterioare de canalizare
 • Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă
 • Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/canalizare
 • Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
 • Remedierea defecţiunilor şi/sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare