Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

DE AZI NU MAI SUNT SOMER!

20

/Mar


Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 5 "Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"
Operator date cu caracter personal - Cod: 23292

POSDRU/129/5.1/G/127977


Perioada de implementare: 27 martie 2014 - 26 septembrie 2015
Beneficiar : S.C. ESTETIC CLAS SRL
Partener : S.C. TOP MASTER SRL
Valoarea proiectului : 1.852.528 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 1.759.901,60 lei

OBIECTIV GENERAL

Creșterea competitivității și a oportunităților de formare profesională a resursei umane din regiunea Sud-Muntenia prin acțiuni destinate informării și conștientizării, activități inovative de calificare și/ sau recalificare prin tehnici și metode moderne , activități de dinamică a muncii, cu cerințele de adaptabilitate profesională, respectând principiul durabilității.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • OS1: formare profesională în domenii adaptate cerințelor pieței muncii locale pentru un număr de 264 de persoane cu situație dificilă pe piața muncii prin participare la cursuri de formare profesională în domeniul esteticii și utilizării utilajelor
 • OS2: creșterea nivelului de informare, motivare prin consiliere profesională și servicii de orientare în carieră pentru 288 de persoane cu o situație dificilă pe pe piața muncii, din care 185 de șomeri de lungă durată
 • OS3: creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în județul Dâmbovița prin plasare pe piața muncii a 33 de persoane din cele formate
 • OS4: organizarea online a 2 burse de locuri de muncă pentru facilitarea accesului la ocupare al persoanelor în căutarea unui loc de muncă din/ în sectoarele abordate
 • OS5: organizarea de campanii de informare/conștientizare/ promovare a măsurilor active de ocupare

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • A1: organizarea echipei de management și implementare; gestiune, monitorizare, control, și evaluare
 • A2: achiziționarea serviciilor și a produselor
 • A3: informare și publicitate
 • A4: servicii de consiliere și orientare profesională
 • A5: derularea cursurilor de formare profesională
 • A6: furnizarea serviciilor de mediere

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă este constituit din:

 • 15 persoane în căutarea unui loc de muncă
 • 38 de persoane inactive
 • 30 de șomeri
 • 130 de șomeri de lungă durată
 • 10 șomeri peste 45 ani
 • 10 șomeri tineri
 • 55 de șomeri de lungă durată tineri

Acest grup țintă va fi implicat în activitățile proiectului astfel:

 • 288 de persoane vor fi informate, consiliate și orientate
 • 264 de persoane vor participa la cursuri FPC pentru îmbunătățirea capacității profesionale, conform cerințelor actuale ale pieței muncii (cu prioritate șomeri de lungă durată - 185)

AVANTAJE / BENEFICII

 • Oportunități de calificare/recalificare a șomerilor tineri, vârstnici, de lungă durată, a persoanelor inactive, a personelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor care au părăsit timpuriu școala
 • plasarea pe piața muncii a 33 de persoane
 • impact pozitiv asupra economiei din regiunea Sud Muntenia
 • atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman și de creștere a competitivității, prin dezvoltarea și implementarea unor măsuri active de ocupare
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României