Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

ID partener: POSDRU/129/5.1/G/127977


INFORMAŢII GENERALE DESPRE PARTENER

Numar de înregistrare: 24717518
Persoana de contact: AANEI ANGELA
Adresa poştală: Bulevardul Unirii, Bl.71, Sc. A, Ap. 4, Târgoviște, Dâmbovița

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PARTENERULUI

Partenerul este o societate comercială care furnizează cursuri de formare profesională în domeniul înfrumusețării, precum și activitatea de furnizare de servicii în domeniul înfrumusețării (coafor, cosmetica, manichiură, pedichiură).
Începând cu anul 2008, societatea a desfășurat cursuri:

 • de nivel 2
  • Frizer-Coafor
  • Manichiurist-Pedichiurist
 • de nivel 3
  • Cosmetician

Până în prezent societatea a școlarizat un număr total de peste 300 de persoane. Activitatea partenerului este axată pe programe de pregătire profesională, având dezvoltat un portofoliu de manuale specifice domeniului în care a desfășurat cursuri.

EXPERIENŢĂ RELEVANTĂ

Experiența acumulată pe parcursul celor 5 ani de experiență în furnizarea de formare profesională va fi transferată și valorificată prin derularea acestui proiect.
S.C. TOP MASTER S.R.L. se va asigura de punerea în aplicare a lecțiilor învățate și a experienței dobândite pe parcursul celor 5 ani, dar și a metodelor și tehnicilor moderne folosite mai nou în domeniul înfrumusețării.

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Proiectul recunoaște rolul strategic al creșterii competitivității și adaptabilității persoanelor fără loc de muncă în cadrul economiei și are ca obiectiv sprijinirea acestora prin participarea la programe de FPC, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile, combinând aspecte legate de noile tehnologii și dimensiunea socio-economică și incorporand forme moderne și flexibile de organizare a muncii. Prin intermediul activităților implementate se pretinde oferirea posibilității beneficiarilor de a evolua pe viitor, atât la nivel profesional, cât și personal. Prin realizarea activităților de formare ale proiectului, participanții vor beneficia de o pregătire ce le va permite o optimă desfăsurare pe piața muncii și posibilitatea de a se integra într-o societate a cunoașterii, după cum prevăd strategiile europene. În consecință, acest proiect va permite participanților să se dezvolte la nivel profesional, promovând adaptabilitatea și flexibilitatea la locul de muncă și, prin aceasta, îmbunătățirea bunăstării sociale.

PARTICIPAREA ÎMPREUNĂ CU SOLICITANTUL LA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

 • Activitatea 1: ACTIVITĂŢI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT: Organizarea echipei de management și de implementare- activarea personalului cheie, stabilirea responsabilităților și elaborarea procedurilor de implementare, angajarea echipei de proiect și stabilirea responsabilităților membrilor echipei, pregătirea echipei de management/ de implementare cu privire la obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului, a modalității de evaluare internă și externă și a procedurilor de implementare.
 • Activitatea 2: ACTIVITĂȚI SPECIFICE ACHIZIȚIILOR PUBLICE: Achiziționarea serviciilor și produselor: îintocmirea documentațiilor de achiziții, derularea procedurilor de achiziție echipamente, materiale consumabile necesare derulării proiectului, obiecte de inventar și servicii de audit, consultanță juridică și expertiză contabilă, conform legislatiei in vigoare.
 • Activitatea 3: INFORMARE ȘI PUBLICITATE A3.1. Pregătirea materialelor de informare și promovare- elaborarea conținutului pentru pliante, flyere, prezentări ppt. Asistenta pentru cautarea unui loc de munca pentru 33 de persoane calificate/recalificate prin proiect – cu ajutorul burselor de locuri de munca, dar si prin alte surse, se vor identifica locuri de munca adecvate si se vor sprijini pentru plasarea pe piata muncii 33 de personae care au abtinuit certificate de calificare in urma cursurilor de FPC organizate, in special persoane care fac parte din categoria somerilor de lunga durata.
 • Activitatea 5: DERULAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ: Alături de Solicitant, Partenerul va participa la toate activitățile privind derularea cursurilor de formare profesională, de la selecția grupului țintă participant la activitățile de FPC și până la finalizarea cursurilor care intră în responsabilitatea sa
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României