OBIECTIV GENERAL

Atragerea pe piața muncii a persoanelor fără loc de muncă din mediul rural - comuna Băleni, prin promovarea mobilității ocupaționale și prin oferirea de servicii de consiliere și formare profesională

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Oferirea serviciilor de informare/consiliere pentru 400 de persoane fără loc de muncă din comuna Băleni

OS2: Oferirea serviciilor de acompaniere şi întocmirea de planuri individuale de acţiune pentru 200 persoane

OS3: Oferirea de servicii de formare profesională în vederea diversificării competenţelor profesionale şi a creşterii şanselor de reintegrare pe piaţa muncii - pentru 300 de persoane din cele consiliate

OS4: Organizarea de campanii de informare şi promovare a măsurilor active de ocupare: 5 campanii

OS5: Organizarea de Burse de locuri de muncă: 2 burse

OS6: Cresterea gradului de ocupare prin angajarea a 49 de persoane după finalizarea programelor integrate