ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului şi monitorizarea acestuia
A2. Achiziţii
A3. Organizarea de campanii de informare şi promovare
A4. Servicii de informare şi consiliere profesională
A5. Formare profesională
A6. Medierea muncii şi organizarea burselor de locuri de muncă