GRUPUL ȚINTĂ

30 persoane în căutarea unui loc de muncă
40 persoane inactive
150 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
100 şomeri
50 şomeri de lungă durată
30 şomeri tineri

 

Grupul țintă va fi implicat în activitățile proiectului astfel:

400 de persoane vor fi informate, consiliate și orientate
300 de persoane vor participa la cursuri de formare profesională