ANGAJAREA MAI IMPORTANTĂ DECÂT AGRICULTURA !
POSDRU/138/5.2/G/133735

Investește în oameni!
Fondul Social European

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă“

Perioada de implementare: 15 mai 2014 – 14 noiembrie 2015
Beneficiar: ESTETIC CLAS SRL
Parteneri: TOP MASTER SRL
Valoarea proiectului: 1847420,59 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă: 1755049,56 lei