Zidar, pietrar, tencuitor

Cod COR/NC: 7122.2.1
Nivel de calificare: II
Durata cursului: 720 h
Condiții de acces: minim 10 clase

Descrierea ocupației:

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcții (pereți portanți, neportanți, de compartimentare, stâlpi, arce, bolți, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexități diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecționate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin așezarea lor în rânduri orizontale și îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică și corectează defectele de execuție.
Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive și utilaje necesare, pregătește sculele, dispozitivele și utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării și tencuieli

* Notă: Cursul de zidar-pietrar-tencuitor a început în data de 16.12.2014 cu o grupă de 25 de cursanţi.

Acces exclusiv pentru cursanți

În exclusivitate pentru persoanele din grupul țintă al proiectului ANGAJAREA MAI IMPORTANTĂ DECÂT AGRICULTURA! - POSDRU/138/5.2/G/133735 înscrise la acest curs, vă punem la dispoziție o secțiune specială cu resurse on-line specifice cursului

Accesul la această secțiune este protejat și se realizează pe baza unei parole, pe care o puteți solicita printr-un mesaj e-mail la adresa estetic_clas@yahoo.com

După obținerea parolei, accesați această secțiune cu click aici