Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

M-am format, m-am angajat!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Perioada de implementare: 15 mai 2014 – 14 noiembrie 2015
Beneficiar: S.C. ESTETIC CLAS SRL
Parteneri: S.C. TOP MASTER SRL si ASOCIAŢIA ADECVAR
Valoarea proiectului: 2170884.00
Asistenţă financiară nerambursabilă 2062339.80

OBIECTIV GENERAL

Creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în Judeţul Teleorman prin formarea profesională în domenii non-agricole corelate cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • OS1: Dezvoltarea de noi cunoştinţe şi abilităţi pentru un număr de 336 de persoane din mediul rural al judeţulului Teleorman, prin participarea acestora la cursuri de formare profesională
 • OS2: Creşterea nivelului de informare şi motivare prin consiliere profesională şi psihologică şi servicii de orientare în carieră a unui număr de 475 de persoane din mediul rural, judeţul Teleorman
 • OS3: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul Teleorman, în sectorul non-agricol prin organizarea a 2 burse de locuri de muncă şi plasare pe piaţa muncii a 54 de persoane
 • OS4: Organizarea a 4 campanii tip caravana de conştientizare pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale, sectoriale si geografice a forţei de muncă din mediul rural, în vederea stimulării ocupării în domenii de activitate non-agricole

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 • A1: Managementul proiectului
 • A2: Pregătirea şi realizarea achiziţiilor prevăzute în proiect
 • A3: Organizare campanii de conştientizare pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale, sectoriale si geografice a forţei de muncă din mediul rural, în vederea stimulării ocupării în domenii de activitate non-agricole
 • A4: Servicii de informare şi consiliere profesională şi selecţia participanţilor la cursurile de formare profesională
 • A5: Furnizarea programelor de formare profesională în domenii non-agricole
 • A6: Activităţi de promovare şi publicitate proiect
 • A7: Activităţi de mediere a muncii

GRUPUL ȚINTĂ

 • 30 de persoane în căutarea unui loc de muncă
 • 55 persoane inactive
 • 150 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 120 şomeri
 • 70 şomeri de lungă durată
 • 50 şomeri tineri

Grupul țintă va fi implicat în activitățile proiectului astfel:

 • 475 de persoane vor fi informate, consiliate și orientate
 • 336 de persoane vor participa la cursuri de formare profesională
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • B.I./C.I.— copie
 • Certificat de naștere—copie
 • Certificat de casatorie—copie
 • Acte de studii—copie
 • Dovada faptului că face parte din grupul țintă (act doveditor sau declarație pe proprie răspundere)

Despre noi

S.C. ESTETIC CLAS S.R.L. este înfiinţată în anul 2000 si are ca obiect principal de activitate "Alte forme de învaţamânt n.c.a.", cod CAEN 8559. Principala activitate constă în formarea profesională continuă şi activitatea de consiliere şi mediere a muncii, realizate la un standard înalt de calitate

Cursurile realizate de SC ESTETIC CLAS SRL acoperă diverse domenii de activitate (construcţii, petrochimie, educatie si antreprenoriat, mecanic si electromecanica, auto, sanatate, comert si alimentatie publica, silvicultură şi agricultură) şi se adresează tuturor acelor interesaţi de evoluţia în carieră.

Contactati-ne

Bld. Libertatii, nr.2
 Complex Mondial, Et 2
 Targoviste, Dambovita

Telefon: 0733/062 101
Telefon: 0720/248 086

Fax: 0345.815.888

Email: estetic_clas@yahoo.com