Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 • S.C. TOP MASTER SRL

  ID Partener: 51828

  Coordonator proiect: AANEI ANGELA

  Adresa poştală: Bulevardul Unirii, bl 71, sc A, ap 4, Târgovişte, Dâmboviţa

  Descrierea activităţii partenerului:
  Partenerul 1 este o societate comerciala care furnizeaza cursuri de formare profesionala in domeniul înfrumuseţării, precum şi activitatea de furnizare de servicii in domeniul înfrumuseţării (coafor, cosmetica, manichiura, pedichiura).
  Începand cu anul 2008, societatea a desfăşurat cursuri de nivel 2- Frizer- Coafor- Manichiurist- Pedichiurist si nivel 3- Cosmetician. Până în prezent, societatea a şcolarizat un numar total de peste 300 de persoane. Activitatea partenerului este axata pe programe de pregătire profesională, având dezvoltat un portofoliu de manuale specifice domeniului in care a desfasurat cursuri.

  Experienţa relevantă a partenerului:
  Până în prezent partenerul a derulat peste 25 de cursuri de calificare în serii mici (12 -15 persoane) în domeniul înfrumuseţării. Cursurile care urmeaza sa fie furnizate prin prezentul proiect fac parte din acelasi domeniu, si sunt complementare cursurilor organizate de partener pana in prezent. Experienţa acumulată pe parcursul celor 5 ani de experienta in furnizarea de formare profesionala va fi transferata si valorificata prin derularea acestui proiect. Partenerul se va asigura de punerea in aplicare a lectiilor învăţate şi a experienţei dobândite pe parcursul celor 5 ani, dar si a metodelor şi tehnicilor moderne folosite mai nou în domeniul înfrumuseţării

  Activităţi ale proiectului în care este implicat:

  • Activitatea 1 Managementul proiectului – prin intermediul coordonatorului de proiect, partenerul 1 se va implica in monitorizarea, gestionarea, rezolvarea problemelor, la nivelul managementului de proiect
  • Activitatea 2 Pregatirea si realizarea achizitiilor prevazute in proiect: Va realiza in conformitate cu planul de achizitii, achizitiile ce-i revin
  • Activitatea 5 Furnizarea programelor de formare profesionala in domenii non-agricole. Va avea angajat un responsabil de formare .Va autoriza 3 cursuri. Va acorda diploma şi va acorda subvenţii si va derula 6 cursuri de formare in 5 meserii dupa cum urmeaza:
   • Operator introducere, validare si prelucrare date (NC 4113.2.1)- 1 grupa x 28 persoane
   • Lucrător in comert (NC 5220.1.1)- 1 grupa x 28 persoane
   • Confectioner produse textile (7435.2.3)- 2 grupe x 28 persoane= 56 persoane
   • Cosmetician (NC 5141.3.1)- 1 grupa x 28 persoane
   • Frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist (NC 5141.2.1)- 1 grupa x 28 participanti

 • ASOCIAŢIA ADECVAR

  ID partener 2: 51851

  Coordonator proiect: Vîjială Cristian Augustin

  Adresa poştală: Str. Cuza – Voda, Bl. 223, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Alexandria, Jud. Teleorman

  Descrierea activităţii partenerului:
  Partenerul este o asociatie neguvernamentala, apolitica, non-profit, independentă, autonomă, cu beneficiu public şi fără scop patrimonial, având caracter civic, constituită prin libera manifestare a voinţei membrilor fondatori, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statutul în baza căruia funcţionează. Scopul propus al Asociaţiei este : perfecţionarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale şi profesionalizarea specialiştilor în domeniu social, dezvoltarea programelor de atragere a resurselor pentru actorii sociali locali, managementul organizaţiilor, managementul proiectelor, elaborarea și implementarea proiectelor de incluziune socială a persoanelor defavorizate, promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea economică şi socială, a resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

  Experienţa relevantă a partenerului:
  Asociaţia are ca deviză : ADEVARATELE VALORI SUNT CELE MOŞTENITE DIN STRĂBUNI şi işi propune:

  • Să valorifice abilităţile şi energia beneficiarilor pentru a dezvolta comunitatea
  • Să ofere tinerilor oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională
  • Să valorifice oportunităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană astfel încât să creeze locuri de muncă
  Asociatia detine pana in prezent 2 certificate:
  • Certificat de acreditare pentru furnizarea serviciilor de consiliere
  • Certificat de acreditare pentru furnizarea serviciilor de medierea munci pe piata interna

  Activităţi ale proiectului în care este implicat:

  • Activitatea 1 Managementul proiectului – prin intermediul coordonatorului de proiect, partenerul 2 se va implica in monitorizarea, gestionarea, rezolvarea problemelor, la nivelul managementului de proiect
  • Activitatea 2 Pregătirea si realizarea achizitiilor prevazute in proiect. Va realiza in conformitate cu planul de achizitii, achizitiile ce-i revin
  • Activitatea 3 Organizare campanii de conştientizare pentru promovarea mobilitatii ocupationale, sectoriale si geografice a fortei de munca din mediul rural, in vederea stimularii ocuparii in domenii de activitate non-agricole.Va avea angajat un responsabil de campanii, va organiza 4 campanii tip caravana, va elabora o baza de date cu somerii şi persoanele ocupate in agricultura de subzistenta
  • Activitatea 4 Servicii de informare si consiliere profesionala si selectia participantilor la cursurile de formare profesionala. Va elabora instrumente specifice consilierii, va consilia 475 de persoane apartinand grupului tinta, va selecta 336 persoane pentru participarea la formare
  • Activitatea 7 Activitati de mediere a muncii. Va culege informatii referitoare la locurile de munca vacante, va organiza 2 burse de locuri de muna, va asigura angajara a 54 persoane.

Despre noi

S.C. ESTETIC CLAS S.R.L. este înfiinţată în anul 2000 si are ca obiect principal de activitate "Alte forme de învaţamânt n.c.a.", cod CAEN 8559. Principala activitate constă în formarea profesională continuă şi activitatea de consiliere şi mediere a muncii, realizate la un standard înalt de calitate

Cursurile realizate de SC ESTETIC CLAS SRL acoperă diverse domenii de activitate (construcţii, petrochimie, educatie si antreprenoriat, mecanic si electromecanica, auto, sanatate, comert si alimentatie publica, silvicultură şi agricultură) şi se adresează tuturor acelor interesaţi de evoluţia în carieră.

Contactati-ne

Bld. Libertatii, nr.2
 Complex Mondial, Et 2
 Targoviste, Dambovita

Telefon: 0733/062 101
Telefon: 0720/248 086

Fax: 0345.815.888

Email: estetic_clas@yahoo.com