Estetic-Clas | Pagina oficiala

Estetic-Clas.ro

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Operator date cu caracter personal - Cod: 23292

Estetic-Clas | Pagina oficiala

Informatii proiect

” Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa in plus pentru dezvoltarea sectorului constructii.”
Cod contract: POSDRU/108/2.3/G/79290

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea nivelului de calificare a angajatilor in sectorul constructii din Regiunea Sud Muntenia, prin sprijinirea participarii la programele de formare profesionala continua (FPC), in corelatie cu cerintele pietei muncii si a standardelor Uniunii Europene.

Obiectivele specifice

Accesul unui numar de 400 de angajati din grupul tinta la servicii profesionale de consiliere in cariera,dezvoltare profesionala si personala,in conformitate cu standardele UE
Accesul unui număr de 300 de angajaţi dintre cei consiliati la programele de formare profesionala continua,in vederea obtinerii unei calificari si cresterii adaptabilitatii acestora la conditiile actuale ale pietei muncii si stimularea lor pentru a participa cu maxim interes la cursurile organizate, prin oferirea de premii pe criterii bine stabilite.
Promovarea beneficiilor formarii profesionale continue in randul angajatilor,a intreprinderilor din constructii si a grupurilor interesate(printre care si furnizorilor de formare continua).
Furnizarea de formare profesionala pentru angajatii din grupul tinta pentru calificari din domeniul constructiilor prin utilizarea unor echipamente-suporturi de curs inovative, care vor contribui la cresterea productivitatii angajatilor

Activităţile proiectului

 1. Activitati specifice managementului de proiect.
  1. Asigurarea resurselor umane–vor fi incheiate contracte de munca si/sau contracte de prestari servicii cu membrii echipei de implementare si cu expertii din cadrul proiectului
  2. Efectuarea procedurilor de achizitii de echipamente si servicii necesare implementarii proiectului
  3. Monitorizare si raportare-monitorizarea desfasurarii programelor de FPC
  4. Expertiza contabila
  5. Consultanta juridica
  6. Audit financiar
 2. Activitati de informare,publicitate si promovare a proiectului si oragnizarea conferintelor de presa
  1. Editarea si tiparirea de materiale pentru informare si publicitate
  2. Derularea campaniilor de informare,publicitate si promovare,si a conferintelor de presa
 3. Oferirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
  1. Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala
  2. Selectarea persoanelor din grupul tinta ce umeaza sa beneficieze de servicii de consiliere si orientare
  3. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare
  4. Analiza competentelor in concordanta cu cerintele locului de munca si elaborarea profilului ocupational-identificare puncte tari si puncte slabe
  5. Eliberare de recomandari pentru a urma un curs de calificare/recalificare in cadrul proiectului
 4. Autorizare in vederea furnizarii de programe de FPC si elaborarea de materiale-suport pentru invatare
  1. Autorizare in vederea furnizarii de programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din domeniul constructiilor
  2. Elaborare materiale de curs pentru calificarile pentru care se vor organiza cursuri de calificare/recalificare
 5. Derularea cursurilor de FPC pentru calificarea si/sau recalificarea grupului tinta selectat
  1. Inregistrarea cursantilor si stabilirea grupelor pentru oferirea serviciilor de calificare/recalificare
  2. Derularea cursurilor de formare
  3. Acordarea premiilor pentru cursanti
 6. Examinarea participantilor la cursurile de calificare/recalificare
  1. Elaborarea documentelor specifice
  2. Derularea sesiunilor de examinare
  3. Completarea si eliberarea certificatelor

Sustenabilitatea proiectului

1. Implementarea acestui proiect va pune bazele stimularii participarii angajatilor din sectorul constructiilor la programe de FPC Dupa finalizarea proiectului,continuarea activitatii de participare a angajatilor la cursuri de calificare sau recalificare va fi posibila in conditii mai bune.Formarea profesionala va continua prin atragerea persoanelor interesate de calificari in domeniul constructiilor pentru a participa la programe de FPC autorizate in cadrul proiectului. Solicitantul, prin programele sale, va sprijini firmele din domeniu interesate sa-si califice/recalifice personalul, in vederea cresterii calitatii produselor /serviciilor catre clienti si a competitivitatii intreprinderilor pe o piata economica dinamica.
2. Efectele multiplicatoare-transferarea rezultatelor Dupa finalizarea proiectului,solicitantul isi va continua activitatea prin largirea paletei de ocupatii pentru care va organiza cursuri de formare profesionala.-Acest proiect poate fi transferat cu succes anumitor grupuri tinta specifice, cum ar fi:Angajati cu varsta peste 50 de ani, Angajati-tineri absolventi in vederea reintegrarii acestora,Angajati care au probleme de integrare in cadrul unui colectiv.
3. O alta metoda prin care se va asigura incurajarea participarii persoanelor interesate la cursuri de FPC si in acelasi timp sustenabilitatea proiectului este oferirea unei reduceri de 20% pentru primele 200 de personae care se vor inscrie la cursurile autorizate prin prezentul proiect.

Egalitatea de şanse

Proiectul se adresează persoanelor angajate in sectorul constructii din regiunea Sud Muntenia,selectia acestora facandu-se indiferent de sex,varsta,religie,etnie.Criteriile de selectie vor fi nediscriminatorii si vor asigura egalitatea de sanse si de gen.Proiectul va facilita incluziunea sociala si combaterea excluderii,prin incurajarea participarii la cursurile de calificare si a grupurilor vulnerabile. Reprezentantii grupurilor si populatiilor dezavantajate,la risc sau vulnerabile(rromi,populatia rurala saraca, populatia minoritara,persoanele cu dizabilitati,persoane care provin din familii numeroase,etc.)vor fi invitate sa participe in cadrul activitatilor proiectului.Se va incuraja participarea persoanelor necalificate la cursurile de FPC oferite.Proiectul promoveaza imbatranirea activa a angajatilor cu efecte asupra calitatii vietii,determinand un grad mai mare de confort si siguranta economica.Proiectul urmareste reconcilierea vietii profesionale cu familia,activitatile proiectului se vor realiza astfel incat sa nu se reduca timpul pe care angajatii il au la dispozitie pentru a-l petrece cu familia.

Alte obiective orizontale

Obiectivul central al promovarii dezvoltarii durabile este constituirea premisei de a avea angajati cat mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare.
Imbatranire activa-Avand in vedere cresterea numarului persoanelor varstnice si rolul lor in societate, necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a „imbatranirii active”si asigurarea de oportunitati pentru forta de munca varstnica devin din ce in ce mai importante. Proiectul sustine imbatranirea activa prin faptul ca nu exista limita de varsta pentru cursanti, acestia putind oricand, indiferent de varsta, sa participe la cursurile de orientare si consiliere profesionala, respectiv la cursurile de calificare.

Alte informații

Companiile care vor beneficia de calificarea muncitorilor, sunt atat companii reprezentative pe piata regionala a constructiilor cat si societati mai mici care vor constitui un model pentru celelalte întreprinderi din domeniu si vor continua calificarea muncitorilor in constructii, la aceleasi standarde europene practicate in proiect, ceea ce reprezinta un factor de mare importanta.
Proiectul propune abordarea formarii profesionale flexibile si adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta-astfel vor fi organizate activitati consiliere si orientare si cursuri de calificare, recalificare.

Echipa de implementare

Manager proiect: Virgil ȘTEFAN (tel: 0720.248.086 / 0784.006.008 )
Asistent manager: Nurdan GÂLMEANU
Responsabil tehnic: Adrian LAZĂR
Responsabil financiar: Raluca TODORESCU
Responsabil administrativ: Dănuț GRAUR
Estetic-Clas | Pagina oficiala
Estetic-Clas | Pagina oficiala

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2. "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii în piaţa muncii"
Domeniul major de investiţie 2.3 "Acces şi participarea la Formare Profesională Continuă" Numărul de identificare al contractului : POSDRU/108/2.3/G/79290
Titlul proiectului: Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa in plus pentru dezvoltarea sectorului constructii.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei