Estetic-Clas | Pagina oficiala

Estetic-Clas.ro

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Operator date cu caracter personal - Cod: 23292

Estetic-Clas | Pagina oficiala

Parteneri

Implementarea proiectului se face în parteneriat, partenerul S.C. Estetic Clas S.R.L. fiind SC CONFORT DAMBOVITA SA

Site partener: Confort constructii

Informatii generale partener

ID Partener: 28056
Denumire organizaţie: SC CONFORT DAMBOVITA SA
Număr înregistrare: J15/409/91
Adresa poştală: Str. Aleea Manastirii, Nr 1 A, Aninoasa
Persoana de contact: Galmeanu Florian

Informatii suplimentare partener

Descrierea activitatii partenerului

Societatea a fost infiintata in anul 1991 si este o societate comerciala cu capital integral privat.Domeniul de activitate al societatii cuprinde: 1.Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 2.Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;3.Lucrari de instalatii electrice;4.Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;5.Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;6.Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;7.Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti; 8.Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;9.Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;10.Comercializare de material de constructii,etc.

Experienta relevanta

Avand in vedere serviciile furnizate de catre societate precum si activitatile proiectului printre care regasim activitatea de formare profesionala in domeniul constructiilor,putem afirma ca avem experienta si resursele necesare pentru derularea proiectului. Deasemenea avem experienta ca furnizori in cadrul unor proiecte derulate cu fonduri europene, precum si experienta societatii in cadrul unui proiect finantat din FEADR ceea ce ne ajuta si mai mult la realizarea cu succes a parteneriatului in cadrul proiectului.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

Rolurile si responsabilitatile partenerului:-cofinantator al proiectului,a participat alaturi de partener la realizarea cererii de finantare;-Pune la dispozitie o parte din resursele materiale, logistice si umane necesare implementarii proiectului.-Pune la dispozitie baza materiala necesara derularii cursurilor de formare (utilaje, echipamente);-Participa impreuna cu solicitantul la urmatoarele activitati ale proiectului:
Activitatea 1.Activitati specifice managementului de proiect.
Activitatea 2.Activitati de informare,publicitate si promovare a proiectului si oragnizarea conferintelor de presa.
Subactivitatea 4.2 Elaborare materiale de curs pentru calificările pentru care se vor organiza cursuri de calificare/recalificare.
Activitatea 5.Derularea cursurilor de FPC pentru calificarea si/sau recalificarea grupului tinta selectat.
Activitatea 6.Examinarea participantilor la cursurile de calificare/ recalificare.
Partenerul:
-va comunica permanent cu solicitantul,contribuind la atingerea rezultatelor propuse in cadrul proiectului.
-va respecta procedurile specifice programului de finantare in realizarea cheltuielilor,pentru a se asigura eligibilitatea acestora.
-va pune la dispozitia solicitantului materialele/documentele necesare raportarilor catre Finantator.
Estetic-Clas | Pagina oficiala
Estetic-Clas | Pagina oficiala

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2. "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii în piaţa muncii"
Domeniul major de investiţie 2.3 "Acces şi participarea la Formare Profesională Continuă" Numărul de identificare al contractului : POSDRU/108/2.3/G/79290
Titlul proiectului: Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa in plus pentru dezvoltarea sectorului constructii.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei