Ajutor montator mecanic

Cod N.C.:
8287.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ajutorul montator mecanic lucrează sub directa îndrumare a mecanicului, făcând lucrari simple, necalificate.
Realizează montarea și demontarea unor organe de mașini, curăță și lubrifiază piese și subansamble ale mașinilor și utilajelor.
Înlocuiește piesele și subansamblele uzate ale mașinilor, pregătește și înmânează mecanicului sculele, dispozitivele și verificatoarele, și realizează anumite manopere în conlucrare cu mecanicul.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Realizarea subansamblelor pentru produsul final
 • Realizarea produsului finit
 • Depozitarea produsului finit
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală