Antreprenor în economia socială

Cod C.O.R.:
112032
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
60 ore (20 ore teorie & 40 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competenţa de exprimare culturală
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Menţinerea unor relaţii de muncă etice
 • Realizarea studiului de fezabilitate
 • Elaborarea planului de afaceri
 • Gestionarea afacerii
 • Elaborarea proiectului social al afacerii
 • Gestionarea activităţii sociale
 • Promovarea antreprenorialului social
 • Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală