Apicultor

Cod N.C.:
6123.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația este atribuită iubitorilor de stupărit de diferite profesii și vârste care se ocupă de creșterea, înmulțirea și exploatarea familiilor de albine constituite în stupine sau ferme apicole, în vederea obținerii de producții cât mai mari și produse apicole de calitate superioară.
Ocupația presupune competențele necesare pentru executarea lucrărilor de îngrijire a albinelor diferențiat pe sezoane, hrănire corespunzătoare și aparăre împotriva bolilor, dăunătorilor și altor factori nocivi.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucru în echipă
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Aplicarea N.P.M., N.P.S.I. şi N. sanitar veterinare
 • Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
 • Întocmirea planului de venituri şi cheltuieli în stupină
 • Întocmirea documentelor specifice în stupină
 • Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare
 • Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină
 • Organizarea stupăritului pastoral
 • Înmulţirea familiilor de albine
 • Asigurarea stării de sănătate a albinelor
 • Recoltarea şi condiţionarea produselor apicole
 • Valorificarea produselor apicole
 • Îmbunătăţirea bazei melifere
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală