Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI

Cod C.O.R.:
541902
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
136 ore (118 ore teorie & 18 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Cadrul tehnic cu atributii in domeniul PSI are următoarele atribuții:
 • asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
 • protecția și igiena muncii
 • control de calitate conform reglementărilor în vigoare
 • verificarea aplicărilor normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și a altor riscuri
 • securitatea muncii
 • protecția sănătății muncitorilor
 • protecția mediului înconjurător
 • verificarea sistemelor de prevenire a incendiilor și acordarea consultațiilor în acest sens
 • întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor
 • inspectează intreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii
 • verificarea intreprinderilor industriale cu privire la procesele de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competențe de baza în matematică, știintă, tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învața
 • Competențe sociale și civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor
 • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală