Tipuri de cursuri și certificate

Tipurile de programe de formare profesională organizate de ESTETIC CLAS sunt:
 
 • Cursuri de inițiere care reprezintă dobândirea uneia sau a mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională.

 • Cursuri de calificare/recalificare ce reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.

 • Cursuri de specializare, respectiv perfecționare ce presupun dobândirea pregatirii profesionale care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, respectiv dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi.
Cursurile de calificare sunt la rândul lor de 3 tipuri:
 • Cursuri de calificare nivel I
  • 120 ore teorie
  • 240 ore practică
 • Cursuri de calificare nivel II
  • 240 ore teorie
  • 480 ore practică
 • Cursuri de calificare nivel III
  • 480 ore teorie
  • 960 ore practică
În urma absolvirii cursurilor de formare profesională, respectiv a promovării examenului final, candidații vor dobândii un certificat de calificare profesională sau certificat de absolvire, insoțit de suplimentul descriptiv, care conține lista unităților de compentență ale cursului absolvit.
 
În funcție de tipul de curs urmat, certificatele vor fi:
 • certificat de calificare în cazul cursurilor de calificare, recalificare
 • certificat de absolvire pentru cursurile de inițiere, specializare, perfecționare
Certificatele de calificare și absolvire obținute în urma promovării cu success a oricărui curs organizat de catre noi, sunt recunoscute atât la nivel național, cât și la nivel internațional.
 
Documentele necesare pentru înscriere sunt:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală