Confecționer produse textile

Cod N.C.:
7435.2.3
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Confecționerul articole din textile asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului. Pentru executarea unui produs sunt necesare utilaje semiautomate și automate.
Munca sa cere o deosebită atenție și îndemânare, precum și o acuratețe maximă necesară realizării detaliilor. De calitatea activității sale depinde executarea corectă a confecționării.
Confecționerul lucrează în echipă, comunică interactiv la locul de muncă, participând în mod constructiv la discuții pe teme profesionale, își planifică activitatea și respecta normele NPM și PSI.
Competentele specifice acestei ocupații sunt: efectuarea operației de croire, efectuarea operației de confecționare, controlul calitativ al operației de confecționare, menținerea și întreținerea utilajului, finisarea și pregătirea produsului pentru depozitare și ambalarea produsului.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare și numerație
 • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informatiei
 • Comunicare în limbă străină
 • Asigurarea calității
 • Dezvoltarea personală
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Utilizarea limbajului tehnico–grafic
 • Utilizarea documentației tehnice–industriale
 • Menținerea utilajelor în stare de funcționare
 • Pregătirea țesăturilor și tricoturilor pentru confecționare
 • Prelucrarea reperelor produselor textile
 • Asamblarea produselor din țesături și tricoturi
 • Finisarea și ambalarea produselor confecționate
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală