Consilier vocațional

Cod C.O.R.:
242315
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
40 ore (20 ore teorie & 20 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Consilierul vocațional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocațională, orientare profesională și susținere motivațională în vederea dezvoltării autonomiei personale.
Consilierea vocațională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocațională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susținerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, de autonomie și dezvoltare socio-profesională, în sensul "împlinirii vocației personale".
Calificarea de consilier vocațional este necesară persoanelor care sunt licențiate în științe socio-umane, asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie sau drept și/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în știintele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere vocațională.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi straine
 • Competenţe de baza în matematică, ştiinte şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competenţa de exprimare culturală
 • Planificarea activităţilor
 • Comunicarea cu beneficiarii
 • Lucrul în echipă
 • Evaluarea vocaţională
 • Orientarea profesională
 • Construirea relaţiei beneficiar-angajator
 • Consilierea post angajare
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală