Consultanță Fonduri Nerambursabile UE

Oferim consultanță și scriem proiecte pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile în:
  • Apicultură
  • Agricultură
  • Pomicultură
Pentru mai multe detalii
0784 006 008
stefan.virgil22@gmail.com
pndr afir
 

Etapele unui proiect pe fonduri nerambursabile prin PNDR:

  • Etapa de Identificare se referă la identificarea unei idei potrivite pentru solicitarea finanţarii nerambursabile. Acum este momentul în care Solicitantul va face o analiză a domeniului în care își desfășoară sau își va desfăşura activitatea.
  • Etapa de Pregătire începe din clipa în care Solicitantul a luat o decizie în privința proiectului și a identificat linia de finanţare aferentă. Acesta este momentul 0 din care începe pregătirea și realizarea proiectului în concordanță cu precizările Ghidului Solicitantului. Tot în această etapă are loc și înregistrarea societății din punct de vedere juridic dacă nu există deja. Încheierea acestei etape culminează cu finalizarea Planului de Afaceri și obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor și documentelor.
  • Etapa de Evaluare este demarată o dată cu depunerea proiectului la Autoritatea Contractantă, conform cerințelor și procedurilor din Ghidul Solicitantului. În această etapă, Autoritatea Contractantă evaluează și stabilește conformitatea și eligibilitatea proiectului, urmând ca proiectul să primească un punctaj în baza căruia va fi selectat pentru finanțare sau nu. La sfârșitul acestei etape, Reprezentantul Legal al proiectului selectat pentru finanțare va semna Contractul de Finanțare.
  • Etapa de Implementare începe imediat după semnarea Contractului de Finanţare, Solicitantul devenind Beneficiar de fonduri nerambursabile. Aceasta etapă este cea mai importantă, Beneficiarul fiind obligat să pună în aplicare Planul de Afaceri al proiectului, respectând termenele maxime stabilite de către Autoritatea Contractantă și asumate prin Contractul de Finanțare.
  • Etapa de Monitorizare se referă la perioada de după implementare a proiectului, în care Beneficiarul încă mai are unele obligații conform Contractului de Finanțare, obligații care, dacă nu sunt respectate, pot duce la rezilierea Contractului de Finanțare și restituirea integrală a fondurilor nerambursabile către Autoritatea Contractantă.