Decapator

Cod C.O.R.:
812145
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
80 ore (20 ore teorie & 20 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Decaparea se execută pentru îndepărtarea stratului superficial de oxizi și de impurități de pe suprafața pieselor metalice, în scopul obținerii unei suprafețe curate, care să asigure o bună aderență pentru acoperirile ulterioare de protecție anticorosivă.
Decaparea se execută prin trecerea tablei prin mai multe băi cu soluții de acid clorhidric sau acid sulfuric; în general, băile de decapare sunt dispuse în cascadă prin deversarea soluției dintr-una în alta, în contra sens deplasării benzii; astfel, banda intră în prima baie în care concentrația de acid este cea mai mică și trecând dintr-o baie în alta, concentrația soluției crește în intervalul 12-25%.
Decaparea tablelor se realizează în două etape și anume:
 • decaparea mecanică care constă în trecerea benzii printr-o serie de role care prin mici încovoieri asigură spargerea stratului de oxid și îndepărtarea sa
 • decaparea chimică sau electrochimică
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Definiția și caracterizarea coroziunii metalelor
 • Criterii de alegere a metodei de protecție anticorozivă
 • Clasificarea proceselor de coroziune
 • Aprecierea cantitativă a coroziunii metalelor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Rezolvarea situațiilor de urgență
 • Reducerea factorilor de risc
 • Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Protecția anticorozivă a metalelor
 • Tratamente preliminare de pregătire a suprafețelor metalice pentru acoperire
 • Prelucrarea mecanică
 • Degresarea
 • Decaparea
 • Metode de comunicare
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală