Electrician echipamente pentru foraj extracție

Cod N.C.:
7245.2.3
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1450 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
 • completarea documentației specifice domeniului electric
 • manevrarea echipamentelor electrice
 • întreținerea și repararea echipamentelor electrice
 • întreținerea mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune
 • realizarea instalațiilor pentru alimentarea mașinilor electrice
 • exploatarea utilajelor de foraj și de intervenție
 • exploatarea instalațiilor energetice specifice forajului și extracției țițeiului și gazelor
 • utilizarea aparatelor de măsură și control specifice procesului de foraj.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Execută lucrări de întreținere a mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune
 • Realizează instalații pentru alimentarea mașinilor electrice
 • Exploatează utilaje de foraj și de intervenție
 • Exploatează instalații energetice specifice forajului și extracției țițeiului și gazelor
 • Identifică aparatele de măsură și control specifice procesului de foraj și de suprafață
 • Prezintă construcția și funcționarea aparatelor de măsură pentru foraj
 • Efectuează măsurători cu ajutorul aparatelor de măsură pentru foraj
 • Utilizează documentația specifică domeniului electric
 • Manevrează echipamente electrice
 • Întreține și repară echipamente electrice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală