Electronist aparate și echipamente pentru radio și tv

Cod N.C.:
7242.2.2
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația se referă la activitatea de service pentru toate tipurile de aparate radio - TV și aparatură audio - video, efectuată în atelier sau pe teren la domiciliul clientului.
Activitatea implică probleme de organizare a locului de munca cât și probleme de planificare a activității.
Desfășurarea activității presupune aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, aparate de măsură și control și echipamente specifice, gestionarea acestora și întocmirea documentelor specifice.
De asemenea, activitatea implică și relații cu clienții, prospectarea pieței, cât și alte competențe generale la locul de muncă.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Asigurarea cu materiale, piese de schimb, aparate de măsură şi control, echipamente specifice
 • Întocmirea calculaţiei de preţ
 • Întocmirea documentelor specifice atelierului de depanare aparate radio, TV şi aparatură audio – video
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Dezvoltarea activităţii profesionale
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Efectuarea activităţii de prospectare a pieţei
 • Promovarea imaginii unităţii
 • Organizarea locului de muncă
 • Planificarea activităţii atelierului de depanare aparate radio, TV şi aparatură audio – video
 • Planificarea activităţii de depanare aparate radio, TV şi aparatură audio – video
 • Adaptarea subansamblelor şi/sau componentelor
 • Constatarea stării fizice şi de funcţionare a aparatului
 • Diagnosticarea aparatului defect
 • Efectuarea reglajelor şi acordurilor aparatelor
 • Efectuarea testelor de fiabilitate pentru aparatele depanate
 • Înlocuirea subansamblelor şi/sau a componentelor defecte
 • Modernizarea aparatelor
 • Utilizarea şi întreţinerea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor specifice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală