Evaluator proiecte

Cod C.O.R.:
241263
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
40 ore (20 ore teorie & 20 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
În sens larg, evaluarea unui proiect este un complex de activități ce se adresează unui proiect definit ca o serie de activități relaționate care sunt îndeplinite pentru a realiza obiective specifice intr-o anumită perioadă de timp.
Scopul evaluării este acela de a furniza date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele inițierii și implementării proiectului.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor
 • Pregatire personală pentru evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare
 • Evaluarea propunerii de proiect
 • Validarea evaluării
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală