Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Cod C.O.R.:
242213
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
40 ore (20 ore teorie și 20 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Ocupația este practicată în cadrul societăților de consultanță privind accesarea fondurilor europene, în cadrul instituțiilor publice și companiilor private.
Societățile și companiile care accesează fonduri europene potrivit legislației românești trebuie să respecte atât legile românești referitoare la accesarea fondurilor europene cât și legislația europeană.
Persoana care dorește să obțină calificarea expert în accesare fonduri structurale și de coeziune europene trebuie să urmeze un curs de specializare.
Competențele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupațional. Pentru a fi admisă la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, persoana interesată trebuie să aibă studii superioare.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului
 • Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
 • Pregătirea elaborării proiectului
 • Documentarea în vederea realizării proiectului
 • Stabilirea parteneriatelor
 • Elaborarea proiectului
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală