Expert achiziții publice

Cod C.O.R.:
214946
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
40 ore (20 ore teorie & 20 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Ocupația de Expert achiziții publice este o ocupație necesară în vederea aplicării corecte și consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică și/sau a acordurilor cadru de către autoritățile contractante.
Expertul în achiziții publice trebuie sa aibă pregatire tehnică de specialitate sau pregatire economico-financiară sau pregatire juridică, dobandită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licență, precum și acele cunoștințe de utilizare a calculatorului, de comunicare interumana și negociere care să îi permită să îndeplinească toate exigențele acestei ocupații.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii în echipă
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală