Facilitator de dezvoltare comunitară

Cod C.O.R.:
341204
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
180 ore (60 ore teorie & 120 ore practică)
Costul cursului:
1000 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Facilitatorul de dezvoltare comunitară este asimilat specialiștilor în asistența socială, care inițiază, facilitează, administrează, oferă asistență pentru implementarea unor programe de intervenție și asistență socială, servicii comunitare, oferă consultanță de specialitate clienților pentru rezolvarea unor probleme personale.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Planificarea propriei activităţi
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Gestionarea conflictelor
 • Comunicarea cu membrii comunităţii
 • Lucrul în echipă
 • Facilitatea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală
 • Sprijinirea transformării grupurilor de iniţiativă în persoane juridice
 • Promovarea metodei de dezvoltare comunitară participativă
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală