Fasonator mecanic

Cod N.C.:
8141.1.6.
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
La fasonarea materialului lemnos în platforma primară se realizează presortarea lemnului brut și secționarea acestuia cu ajutorul ferăstraielor mecanice.
Fasonatorul mecanic identifică principalele defecte ale lemnului și, în funcție de acestea, stabilește sortimentele de lemn brut executând secționarea trunchiurilor sau catargelor la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora în funcție de caracteristicile mijloacelor de transport.
Operația de presortare a lemnului în platforma primară vizează valorificarea integrală și superioară a masei lemnoase.
Principalele funcții îndeplinite de fasonatorul mecanic sunt următoarele:
 • presortează materialul lemnos brut
 • secționează materialul lemnos
 • oprește crăparea pieselor
 • întreține corespunzător ferăstraiele mecanice
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
 • Aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Presortarea materialului lemnos brut
 • Secționarea materialului lemnos
 • Oprirea crăpării pieselor
 • Întreținerea corespunzătoare a ferăstraielor mecanice
 • Tăietor silvic
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală