Finisor laminate și trefilate

Cod C.O.R.:
812144
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
80 ore (40 ore teorie & 40 ore practică)
Costul cursului:
1450 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Finisarea benzilor laminate la rece este o operație finală ce se execută după procesul de laminare.
Această ocupație (meserie) necesită efectuarea următoarelor operații:
 • sutarea marginilor tablelor și debitarea în formate corespunzătoare lațimii ruloului și cu lungimi cuprinse între 800-6000 mm
 • măsurarea grosimii tablelor și marcarea acestora
 • îndreptarea foilor de tablă pe mașini cu role
 • controlul vizual și scoaterea din flux a tablelor care prezintă defecte de suprafață cum sunt: fisuri, pete de rugină, exfolieri, incluziuni nemetalice imprimate etc
 • uleierea pentru protecție împotriva coroziunii pe ambele fețe ale tablelor
 • stivuirea separată a tablelor bune de cele declasate
 • cântarirea pachetelor de tablă, ambalarea și depozitarea acestora în vederea expedierii
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Pregătirea semifabricatelor în vederea laminării
 • Controlul semifabricatelor destinate laminării
 • Îndepărtarea defectelor de pe suprafața laminatelor
 • Tratamente termice primare aplicate semifabricatelor
 • Încălzirea semifabricatelor în vederea laminării
 • Metode de comunicare
 • Comunicare profesională
 • Pregătirea și laminarea tablelor
 • Tratamentul termic al tablelor laminate la rece
 • Finisarea tablelor laminate la rece
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Rezolvarea situațiilor de urgență
 • Reducerea factorilor de risc
 • Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală