Formator

Cod COR:
242401
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (120 ore teorie & 60 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european.
Ca urmare, FORMATORUL este:
 • Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
 • Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
 • Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare. Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
 • Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii caformator. Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
 • Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi permanent propriile competenţe de formator.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor
 • Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formarea profesionala a adultilor
 • Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare profesionala a adultilor
 • Comunicarea si relationarea in procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului in echipa implicata in procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Organizarea activitatilor de formare
 • Proiectarea procesului de instruire
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activitatilor de formare teoretica
 • Realizarea activitatilor de formare practica
 • Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Efectuarea evaluarii si fumizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultilor
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Dezvoltarea personala continua a formatorului
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală