Frigotehnist

Cod N.C.:
7233.2.1
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1500 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Cursul de calificare "frigotehnist" se aplicã lucrãtorilor care deservesc instalațiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacitãti, din unitãtile specifice industriei alimentare.
Ocupația se aplicã pentru instalațiile frigorifice cu rãcire indirectã, în care existã un circuit intermediar între incinta rãcitã și grupul frigorigen.
Ocupația presupune o sferã largã de competente pentru desfãșurarea activitãților de exploatare, întreținere și reparații pentru toate pãrțile componente principale ale instalației frigorifice:
 • agregatul frigorigen
 • aparatele de comandã
 • control și automatizare
 • instalațiile anexe și incinta rãcitã
Desfãșurarea activitãții presupune respectarea tuturor condițiilor de lucru, a instrucțiunilor de exploatare, întreținere și reparare pentru fiecare echipament din instalatia frigorificã. Deoarece orice perturbare apãrutã în cadrul instalației frigorifice poate avea efecte generalizate asupra unitãții de producție respective, se impune respectarea cu responsabilitate a normelor de protecția muncii, a normelor de protecția mediului și a normelor igienico-sanitare. Deoarece activitãtile specifice se desfãșoarã în echipe de minimum douã persoane (min. o persoanã care supravegheazã agregatul frigorigen și min. o persoanã care supravegheazã instalațiile anexe și incinta rãcitã), lucrul în echipã și o bunã comunicare la locul de muncã contribuie la buna desfãșurare a tuturor activitãților.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Aplicarea normelor igienico - sanitar - veterinare şi de protecţie a mediului
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Planificarea activităţii proprii
 • Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice
 • Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
 • Punerea/scoaterea în/din funcţiune a instalaţiei frigorifice
 • Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice
 • Supravegherea instalaţiei frigorifice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală