Instalator pentru panouri fotovoltaice solare

Cod COR:
741103
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
144 ore (48 ore teorie & 96 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația „Instalator panouri fotovoltaice solare" reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician. Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază -prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
 • Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
 • Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 • Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune
 • Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
 • Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi
 • Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă
 • Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 • Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 • Instalarea modulelor fotovoltaice
 • Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 • Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală