Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

Cod N.C.:
7214.2.3
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Practicanții acestei ocupații asigură funcționarea mașinilor, utilajelor și a echipamentelor mecanice, confecționează piese metalice de schimb pentru diverse utilaje și efectuează intreținerea și repararea acestora.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba maternă
 • Competenţă matematică şi competenţe de bazǎ în ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • A învăţa să înveţi
 • Competenţe sociale şi civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Exprimare şi conştiinţă culturală
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Diagnosticarea stării de funcţionare
 • Întreţinerea curentă a maşinii
 • Remedierea defecţiunilor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală