Laminator de benzi la rece

Cod C.O.R.:
812132
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
80 ore (40 ore teorie & 40 ore practică)
Costul cursului:
1450 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Laminatorul de benzi la rece are ca sarcină principală de activitate obținerea laminatelor finite prin executarea operațiilor tehnologice specifice pe utilajele principale și secundare din cadrul laminorului de benzi la rece.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Modificarea structurii oțelurilor prin deformarea plastică la rece
 • Influența deformării plastice la rece asupra structurii oțelurilor
 • Metode de comunicare
 • Comunicare profesională
 • Procesul laminării
 • Presiunea specifică de laminare
 • Tipuri de laminoare
 • Clasificarea laminatelor
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Rezolvarea situațiilor de urgență
 • Reducerea factorilor de risc
 • Aplicarea procedurilor de urgență și de evacuare
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală