Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură

Cod N.C.:
6111.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația se adresează celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a legumelor prin crearea unor condiții de viață corespunzătoare plantelor în scopul realizării de producții în vederea valorificării și a consumului.
Ocupația presupune o sferă largă de competențe aferente în prelucrarea solului, inființarea culturilor, realizarea producției și a valorificării ei în condiții profitabile.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Dezvoltarea personală, în scopul obținerii informației
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncî
 • Factori climatici și edafici
 • Pregătirea solului și întreținerea culturilor
 • Întreținerea și recoltarea culturilor
 • Depozitarea și valorificarea producției vegetale
 • Hrănirea animalelor
 • Îngrijirea și întreținerea animalelor
 • Recunoașterea agregatelor și instalațiilor folosite în agricultură
 • Intreprinderea și mediul extern
 • Elemente de ecologie
 • Îngrijirea și recoltarea culturilor de câmp
 • Înființarea, îngrijirea și recoltarea culturilor legumicole
 • Înființarea, îngrijirea și recoltarea culturilor floricole
 • Îngrijirea speciilor pomicole și recoltarea fructelor
 • Îngrijirea viței de vie și recoltarea strugurilor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală