Lucrător în creșterea animalelor

Cod N.C.:
6121.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Practicanții unei astfel de ocupații asigură funcționarea proceselor de producție din cadrul fermei.
Aceștia verifică în mod constant starea de sănătate a animalelor și condițiile de mediu din fermă.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Îngrijirea speciilor pomicole și recoltarea fructelor
 • Identificarea condițiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp și furajere
 • Aprovizionarea cu materii prime și materiale
 • Înființarea culturilor de câmp și furajere
 • Executarea lucrărilor de întreținere a plantelor de câmp și furajere
 • Recoltarea, depozitarea, conservarea și valorificarea culturilor de câmp și furajere
 • Pregătirea spațiilor de cazare pe specii și categorii de animale
 • Popularea adăposturilor
 • Îngrijirea animalelor de reproducție
 • Îngrijirea animalelor gestante
 • Îngrijirea noilor născuți până la înțărcare
 • Îngrijirea animalelor de producții
 • Munca in echipă
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarea normelor PSI și SSM
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală