Manager financiar

Cod C.O.R.:
121125
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
40 ore (20 ore teorie & 20 ore practică)
Costul cursului:
1000 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Managerul financiar preventiv urmărește să preîntâmpine încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și producerea de pagube și se exercită asupra documentelor în care se consemnează operațiile ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale unității, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
Activitatea constă în verificarea legalității și regularității operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.
Ocupația presupune o sferă largă de competențe pentru verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni în vederea protejării fondurilor publice, a respectării legii, a reglementărilor și a deciziilor conducerii, pentru dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei
 • Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor
 • Administrarea documentelor contabile
 • Realizarea înregistrărilor contabile
 • Realizarea rapoartelor fiscale şi financiar-contabile
 • Inventarierea patrimoniului
 • Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de intermediere financiară
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală