Manager proiect

Cod C.O.R.:
241919
Tip program:
Inițiere
Nr. total ore:
80 ore (40 ore teorie & 40 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Ocupația de manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operational.
Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcțiile de management organizațional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării și dezvoltării.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţii şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calităţii proiectului
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală