Mașinist la instalații de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice

Cod C.O.R:
834202
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
180 ore (60 ore teorie & 120 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Absolvire
Descrierea ocupației:
Practicanții unei astfel de profesii conduc, întrețin și supraveghează instalații, agregate, și utilaje, destinate executării de terasamente, preparării și turnării betonului și mixturilor asfaltice.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Planificarea activității zilnice
 • Aplicarea normelor de S.S.M. și P.S.I.
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Utilizarea softului pentru operații tehnologice la instalațiile de preparat beton și mixturi asfaltice
 • Efectuarea comenzilor manuale pentru conducerea mașinilor componente ale instalațiilor de preparat beton și mixturi asfaltice
 • Adăugarea, modificarea, eliminarea și utilizarea rețetelor memorate pentru prepararea betonului și mixturilor asfaltice
 • Efectuarea lucrărilor de turnare a betonului și mixturilor asfaltice
 • Efectuarea lucrărilor de întreținere la instalațiile de preparat beton și mixturi asfaltice
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală