Masinist utilaje cale și terasamente

Cod N.C.:
8332.2.1
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Mașinistul la mașini pentru terasamente este cel care conduce, întreține și supraveghează instalații, agregate și utilaje destinate executării lucrarilor de terasamente conform cărții tehnice a acestora.
Mașinistul va fi informat de către șeful de lot/șeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfășura cu mașina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucțiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta mașina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însușirea unor reguli specifice de SSM și PSI precum și unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.
Datorită complexității activităților, practicarea ocupației este condiționată de deținerea unor competențe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi și transmite informații, însușirea și aplicarea normelor privind protecția muncii și PSI, cunoașterea și aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuția lucrărilor conform tehnologiei specifice precum și întreținerea și executarea de reparații minore ale utilajului.
Mașinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderență la lucrările de pământ și în construcția de drumuri executând operații de: încărcat, săpat și transportat, săpat șanțuri și canale, profilat/nivelat, scarificat, defrișat/curățat terenul, compactat etc.
Utilajele pentru executarea terasamentelor se pot clasifica astfel:
 • utilaje și echipamente pentru săpat si încărcat
  • excavatoare cu o cupă
  • excavatoare cu lingură dreaptă
  • excavatoare cu lingură inversă
  • excavatoare cu draglină
  • excavatoare cu graifer
  • excavatoare cu sonetă
  • incarcatoare frontale
 • utilaje pentru afânat, împrăștiat și nivelat terenul
  • buldozere
  • scarificatoare
  • screpere
  • gredere
 • utilaje pentru compactat
  • compactoare la care compactarea se realizează prin rulare
  • compactoare la care compactarea se realizează prin vibrare
  • compactoare la care compactarea se realizează prin batere
  • compactoare la care compactarea se realizează mixt
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Planificarea activității zilnice
 • Aplicarea normelor de S.S.M. și a normelor de P.S.I.
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Aplicarea normelor de siguranță a circulației
 • Efectuarea lucrărilor de săpare
 • Încărcarea materialelor în mijloace de transport
 • Efectuarea lucrărilor de curățare, nivelare și afănare a terenurilor
 • Efectuarea lucrărilor de compactare
 • Întreținerea utilajelor pentru lucrări de terasamente
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală