Mecanic echipamente pentru foraj extracții

Cod N.C.:
8113.2.3
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1450 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
 • Echipamente pentru foraj
 • Măsurări specifice în foraj-extracție
 • Echipamente pentru extracție
 • Echipamente pentru comprimarea, transportul și depozitarea fluidelor
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Definirea echipamentelor specifice activității de foraj și descrierea elementelor componente ale acestora
 • Efectuarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor
 • Expunerea ciclului real de funcționare și descrierea părților componente ale motorului termic
 • Executarea lucrărilor de exploatare și întreținere a motoarelor termice
 • Efectuarea măsurilor specifice
 • Descrierea aparatelor pentru măsurarea mărimilor specifice domeniului petrolier
 • Executarea lucrărilor de întreținere și exploatare a aparatelor specifice
 • Identificarea echipamentelor necesare exploatprii sondelor și descrierea elementelor constructive ale echipamentelor de extracție
 • Efectuarea lucrărilor de montare, exploatare, întreținere și reparare a echipamentului de extracție
 • Identificarea instalațiilor sub presiune utilizate în foraj-extracție
 • Descrierea părților componente ale cazanelor de abur
 • Identificarea lucrărilor privind exploatarea, întreținerea și repararea cazanelor de abur
 • Descrierea stației pentru dedurizarea apei de alimentare a cazanelor
 • Descrierea părților componente ale unui compresor de gaze cu piston
 • Identificarea lucrărilor privind exploatarea și repararea compresorului de gaze
 • Descrierea metodelor de asamblare și protecție a conductelor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală