Montator pereți și plafoane din ghips-carton

Cod N.C.:
7134.2.2
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Montatorii de pereți și plafoane din ghips-carton execută lucrări pentru asigurarea izolării termice și acustice în construcții prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (plăci din ghips-carton, vată minerală, beton celular, materiale plastice, plăci fibro-lemnoase etc) a pereților, planșeelor, traseelor, conductelor.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Desfăşurarea activităţii în echipă
 • Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
 • Comunicare interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea unor calcule matematice simple
 • Aplicarea NTSM şi PSI
 • Întocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereţilor şi tavanelor din ghips carton
 • Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii
 • Stabilirea procedeului de placare
 • Pregătirea operaţiei de montare
 • Efectuarea lucrărilor de placare la pereţi
 • Efectuarea lucrărilor de placare la tavane
 • Finisarea rosturilor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală