Operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Cod COR:
962205
Tip program:
Calificare (nivel I)
Nr. total ore:
180 ore (120 ore teorie & 60 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
OPERATOR DERATIZARE,DEZINSECTIE,DEZINFECTIE este un lucrator in domeniu care secondeaza personalul calificat,in conditii de calitate respectand normele de protectia muncii in domeniu. El manipuleaza substantele pesticide de lucru,pe care le depoziteaza,pana la folosire in lucrarile D.D.D.,intr-o incapere anume amplasata si amenajata,la indicatiile si sub supravegherea gestionarului desemnat prin decizie de numire.
Operatorul D.D.D. trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator si sa actioneze conform indicatiilor primite de la personalul calificat si responsabil pentru lucrarile de deratizare,dezinsectie,dezinfectie. Operatorul D.D.D. are obligatia de a urma intocmai indicatile primite si impreuna cu echipa de lucru va participa la lucrarile propriu zise.
DERATIZAREA reprezinta un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozatoarelor daunatoare,vectori de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si mentinerea la un nivel numeric redus,avand rol deosebit de important deoarece acestea consituie un permanent pericol de boli.
DEZINSECTIA este actiunea de prevenire si combatere a artropodelor care transmit diferiti agenti patogeni producand aparitia imbolnavirii la om si crearea de disconfort. Activitatea se desfasoara pentru distrugerea microorganismelor in scopul prevenirii infectiilor si aparitiei bolilor transmisibile.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Manipularea substantelor pesticide ce sunt folosite in lucrarile de deratizare,dezinsectie,dezinfectie,la indicatia si sub supravegherea personalului calificat
 • Depozitarea corespunzatoare a substantelor ambalate,conform indicatiilor primite de la gestionarul desemnat prin decizie de numire
 • Utilizarea echipamentului individual de prtecție conform instruirii SSM (training PPE)
 • Verificarea zonei/spațiilor de efectuare a lucrarilor de deratizare,dezinsectie,dezinfectie pentru evacuarea/informarea tertilor cu privire la operatiunile ce urmeaza a fi derulate
 • Amplasarea de avertizoare vizuale standard in zona de lucru
 • Montarea de dizpozitive de protectie impotriva daunatorilor(plase/benzi antipasari,protectii cauciucate,usi impotriva insectelor si rozatoarelor,plase antiinsecte la ferestre) si etichetare dispozitive (capcane,statii intoxicare)
 • Astupare galerii rozatoare,in interiorul sau exteriorul cladirilor,cu materiale speciale fara clasicare toxicologica si astupare rosturi gresie,faianta,tocarie cu materiale speciale antiinsecte,fara clasificare toxicologica
Studii minime necesare:
 • Studii invatamant primar
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală