Operator în ferme ecologice mixte

Cod C.O.R.:
314205
Tip program:
Specializare
Nr. total ore:
80 ore (40 ore teorie & 40 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupaţia se aplică operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în ferme ecologice mixte care au în componenţă atat cultură în câmp, cultura horticolă precum şi sector zootehnic.
Operatorul în ferma ecologică este o persoană care coordonează şi aplică metodele de producţie ecologică în mod integrat, scopul final fiind acela de a dezvolta o fermă care să poată produce produse finite ecologice, astfel încât să se realizeze o continuitate şi durabilitate atât pentru mediu cât şi pentru nivelul de trai al fermierului.
Operatorul ecologic îşi poate desfăşura activitatea atât în zonă de câmpie cât şi în zona montană, în cea mai mare parte pe teren, dar şi în spaţiile de creştere a animalelor şi în spaţii de birouri. În teren, activitatea se desfăşoară in zonele de producţie ecologică (câmp, pajişti, păşuni, plantaţii pomicole şi viticole). Se lucrează în echipă, activitatea fiind puternic influenţată de condiţiile meteorologie (temperaturi scăzute sau ridicate, precipitaţii, vânt ş.a.).
Ocupaţia presupune competenţele necesare identificării surselor de poluare a mediului, utilizării metodelor de analiză a poluării şi aplicării măsurilor corespunzătoare de prevenire şi combatere a poluării mediului, organizării asolamentelor adecvate culturilor ecologice.
Ocupaţia presupune competenţele necesare executării lucrărilor de fertilizare şi combaterii dăunătorilor cu produse naturale nepoluante, întreţinerii culturilor, recoltării şi valorificării producţiilor principale şi secundare, după tehnologie ecologică.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
 • Organizarea suprafeţelor agricole şi a structurii de cultură la nivelul unităţii
 • Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor ecologice în câmp
 • Fertilizarea culturilor de câmp ecologice
 • Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică
 • Executarea lucrărilor comune de întreţinere a plantelor de câmp ecologice
 • Aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor
 • Recoltarea producţiilor culturilor de câmp ecologice
 • Aplicarea tehnologiei pentru cultura plantelor horticole în condiţii ecologice
 • Creşterea animalelor în condiţii ecologice
 • Efectuarea activităților specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală