Operator introducere, validare și prelucrare date

Cod N.C.:
4113.2.1
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Operatorul introducere, validare și prelucrare date introduce și validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operații de calcul având la baza datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporți de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic și în situații critice datele introduse, păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor
 • Introducerea şi validarea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţã şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală