Operator la fabricarea cherestelei

Cod N.C.:
6141.2.2
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1500 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Ocupația se aplică lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, operator cherestea, operator la fabricarea placilor fibro-lemnoase, tapițer maistru, șef de echipă) ce își desfășoară activitatea în sectoarele de producție ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Aplicarea formei de lucru în echipă
 • Aplicarea normelor și principiilor de protecție a muncii
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Planificarea sarcinilor și a timpului de muncă
 • Alimentarea fabricii cu bușteni
 • Alimentarea și tocarea deșeurilor
 • Alimentarea sortatului dimensional
 • Debitarea buștenilor în cherestea inclusiv cu gaterul
 • Efectuarea prelucrărilor superioare
 • Spintecarea materialelor cu utilajul ajutător debitării
 • Valorificarea deșeurilor rezultate în urma operației de spintecare
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală