Pădurar

Cod N.C.:
6141.2.1
Tip program:
Calificare (nivel III)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1800 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Practicanții acestei ocupații administrează terenurile împădurite în scopuri economice, de agrement și conservare.
Asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor, și a pășunilor.
Pădurarii stabilesc mijloacele de conservare a habitatelor naturale ale florei și faunei sălbatice, împlementând acțiuni de reîmpădurire și plantare a arbuștilor.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Regenerarea și îngrijirea arboretelor
 • Legislația silvică
 • Produsele pădurii
 • Lucrări de amenajare a fondurilor de vanătoare și sălmonicole
 • Dendrometrie
 • Amenajarea și exploatarea pădurilor
 • Măsurători topografice
 • Ameliorarea terenurilor degradate
 • Semințe și pepiniere
 • Utilaje și echipamente tehnice folosite în cultura și exploatarea pădurilor
 • Studiul plantelor lemnoase
 • Circulația rutieră. Conducerea tractorului și auto
 • Lucrări de construcție și întrținere a drumurilor forestiere
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală