Pavator

Cod N.C.:
7129.1.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
360 ore (120 ore teorie & 240 ore practică)
Costul cursului:
1200 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Cei care practică ocupaţia de pavator lucrează în sectorul construcţii. Activitatea se desfăşoară în şantierele de construcţii, lucrându-se în echipă, atât în spaţii acoperite cât şi în spaţii descoperite, în condiţii de temperaturi extreme, acest lucru determinând o expunere permanentă la oscilaţii de temperatură şi umiditate. Pavatorii pot fi temporar relocaţi de pe un şantier pe altul.
Pavator din sectorul construcţii trebuie să ştie să măsoare, să taie dale şi pavele, să cioplească piatră, să realizeze pavaje din dale, pavele şi piatră, să sape, să compacteze fundaţia şi pavajul, să monteze accesoriile, să prepare betoane şi mortare pentru fixarea pavajului, să utilizeze echipamente termice de compactat şi electrice de găurit, tăiat şi cioplit, să intervină pentru reabilitarea pavajelor deteriorate, să identifice corect tipul de pavaj care trebuie folosit pentru remedieri. Pentru realizarea activităţii sale, pavatorul în construcţii, se foloseşte de: AMC-uri şi SDV-uri: ciocan, cleşte, patent, trusă de chei, ghilotina de tăiat, sapa, grebla, casma, lopata, târnăcop, polizor unghiular, ciocan rotopercutor, mai mecanic şi de mână, placa vibrantă şi materiale, piese: nisip, mortare şi betoane, pavele, dale de beton şi piatră, borduri, jgheaburi, trepte şi contratrepte prefabricate etc.
Principalele funcţii îndeplinite de cel care lucrează ca pavator sunt următoarele: Planificarea şi pregatirea activităţii de pavare Executarea lucrărilor pregătitoare pentru pavare Realizarea pavajelor Prepararea betoanelor şi mortarelor
În vederea îndeplinirii sarcinilor sale pavatorul trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, geometrie, rezistenţa materialelor folosite în lucrările pavare, de interpretare a documentaţiilor şi instructiunilor de lucru, tehnologii de preparare mortare si betoane, normative în domeniu etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, spirit de observaţie, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi, viteză de reacţie etc.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
 • Comunicare în limba română
 • Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
 • A învăţa să înveţi
 • Competenţe sociale şi civice
 • Spirit întreprinzător şi de iniţiativă
 • Exprimare şi conştiinţă culturală
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Planificarea şi pregătirea activităţii de pavare
 • Executarea lucrărilor pregătitoare pentru pavare
 • Realizarea pavajelor
 • Prepararea betoanelor şi mortarelor
Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie CI/BI
 • Copie certificat naștere
 • Copie act studii/calificări
 • Adeverință medicală